ჯგუფის არჩევისას გაითვალისწინეთ, რომ ჯგუფი საშუალოდ კომპლექტდება მინიმუმ 4 და მაქსიმუმ 18 ადამიანისაგან. ერთ შემთხვევაში, ბავშვების სიმცირის გამო კონკრეტული დროის მონაკვეთში ჯგუფი არ გაიხსნება, ხოლო მეორე შემთხვევაში ჭარბი რაოდენობის ბავშვების შემთხვევაში ჯგუფი გაიყოფა. გარდა ამისა ორშაბათიდან-პარასკევის ჩათვლით სასწავლო კურსებზე მოქმედებს შეღავათი*.
გაითვალისწინეთ, რომ კონკრეტულ საათზე ჯგუფის არ დაკომპლექტების შემთხვევაში UG-Limes ადმინისტრაცია შემოგთავაზებთ ალტერნატიულ დროს.
*საშეღავათო ტარიფებთან დაკავშირებით მიმართეთ ადმინისტრაციას ვებ-გვერდზე მითითებულ საკონტაქტო ნომრებზე.